Co mogę dla Ciebie zrobić, czyli... Oferta pomocy neuropsychologicznej

Pracuję z osobami w każdym wieku, cierpiącymi z powodu nabytego uszkodzenia mózgu. Moimi pacjentami są najczęściej osoby po urazie głowy, udarze mózgu, niedotlenieniu mózgu, operacji neurochirurgicznej oraz osoby z otępieniem.
neuropsyholog-afazja

TERAPIA AFAZJI


Jeżeli Państwa bliski w wyniku uszkodzenia mózgu nie mówi lub powtarza kilka tych samych słów, z trudnością przypomina sobie nazwy, nie rozumie mowy, wypowiada słowa zniekształcone lub bezsensowne, zapraszam na terapię afazji.

REHABILITACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA


Jeżeli bliska Państwu osoba po udarze lub urazie mózgu nie radzi sobie z dawnymi obowiązkami, nie poznaje członków rodziny, nie pamięta prostych informacji, straciła umiejętność czytania lub pisania, oferuję rehabilitację neuropsychologiczną.

cheryl-winn-boujnida-65955
matthew-henry-136723

POMOC PSYCHOLOGICZNA


Jeżeli Państwa bliski po udarze, urazie mózgu lub chory przewlekle jest załamany, przygnębiony, zamknięty w sobie, ciągle rozdrażniony, potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, proponuję pomoc psychologiczną.

Pomocy psychologicznej udzielam także osobom bez stwierdzonych uszkodzeń mózgu, które z powodu ograniczeń ruchowych lub niepełnosprawności nie mogą dotrzeć do psychologa w przychodni.

BADANIE W KIERUNKU CHOROBY ALZHEIMERA


Jeżeli bliska Państwu osoba starsza coraz częściej zapomina, nie znajduje potrzebnych słów, gubi się w swojej okolicy, zapraszam na badanie w kierunku choroby Alzheimera.

dependent-dementia-woman-old-70578
Osobom poruszającym się z trudnością oferuję wizyty domowe w Lublinie i najbliższych okolicach.

Na życzenie wystawiam zaświadczenia psychologiczne w cenie wizyty. Sporządzam również opinie psychologiczne (do komisji orzekania o niepełnosprawności, ZUS, szkoły, sądu, dla ubezpieczyciela).