Problemy z pamięcią u osób starszych – cecha wieku czy choroba Alzheimera?

Problemy z pamięcią są typową cechą starzenia się układu nerwowego. Większość osób w wieku powyżej 60 lat słabiej zapamiętuje informacje nowe, takie jak aktualne miejsce pracy dziecka, położenie przedmiotów w mieszkaniu, nazwy przyjmowanych leków. Ponadto seniorzy mogą mieć osłabioną pamięć czynności na przyszłość, np. co miałem załatwić w mieście? Trudniej im również wydobywać z pamięci rzadkie słowa lub imiona członków dalszej rodziny. Ale bez obaw – wszystkie wymienione trudności należą do typowych dla wieku, a więc normalnych objawów mniejszej sprawności umysłowej. Same w sobie nie świadczą o rozwijającej się chorobie układu nerwowego, np. chorobie Alzheimera ani też nie zwiastują szybkiej utraty sprawności.

Badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych pozwala na stwierdzenie, czy problemy z pamięcią osoby starszej są jedynie cechą wieku czy też może stanowią wczesny objaw choroby Alzheimera. Najczęstszym zwiastunem choroby Alzheimera jest powtarzanie pytań (np. Kupiłaś herbatę?), zapominanie udzielonych przez rodzinę informacji (np. data chrzcin wnuka), gubienie się w znanym otoczeniu, częstsze niż wcześniej poszukiwanie własnych rzeczy w mieszkaniu.
Badanie neuropsychologiczne może także wskazać na inny niż choroba Alzheimera rodzaj otępienia (czyli demencji), jak choroba Picka, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie naczyniowe.

Psycholog Katarzyna Zieniewicz oprócz testów neuropsychologicznych i wywiadu z rodziną korzysta z wyników badań neuroobrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny głowy), co pozwala na pełniejszą ocenę stanu pacjenta.